Същност на кръвоносната система

Правилното кръвообръщение е от особена важност за цялостното ни здраве. Кръвта транспортира кислород  от белите дробове до всяка клетка в тялото и се грижи за цялостната обмяна на веществата в тялото ни.

Вените са съществена част от тази ключова система в човешкия организъм. Кръвоносната система освен венозна включва и артериална и лимфна част, както и сърцето (съвършената помпа). Всяка от тях е високоспециализирана в структурно и функционално отношение. Ето някои характерни особености за кръвообръщението и ролята на вените в него:

• Вените връщат кръвта от периферията към сърцето, което по артериите я изпраща до всеки орган.
• Венозната кръв е бедна на кислород и богата на отпадни, токсични продукти на клетъчната обмяна, за разлика от артериалната, която е богата на кислород и градивни хранителни вещества.
• Венозната система е в тясна връзка с всички останали системи и притежава съвършена саморегулация.
• Венозната система започва от най-малките съдчета в тъканите (венули с размери части от милиметъра), които се сливат последователно и образуват все по-големи по калибър вени, достигайки до 12-18мм. Удивителна е приликата й с образуването на реките в природата. • Скоростта и налягането на кръвта във вените са многократно по-ниски от тези в артериите. 
• Венозната система на крайниците има две части - дълбока и повърхностна. Дълбоката е разположена близо до костните структури и между големи мускулни групи. По нея се придвижва 95-97% от венозната кръв на крайника. Повърхностната се намира в подкожието и поема 3-5% от кръвта. Между двете мрежи съществуват свързващи (перфорантни) вени.
• Вените нямат пулс т.е кръвта в тях се движи благодарение на налягане което се генерира отвън (от съседните мускули, т.нар. мускулна помпа), а не както при артериите от мускулния слой на самия съд.
• Единствено вените притежават финни клапи, които осигуряват еднопосочно движение на кръвта. Те са различни по брой и разположение в различните типове вени.
• Отклоненията в състава на кръвта и структурата на венозната система са причина за възпаления и тромбози.

Как циркулира кръвта в различните ситуации?

Сърцето изпомпва под високо налягане кръвта по артериите към крайниците. Там тя отдава кислород и хранителни вещества на тъканите и приема въглероден двуокис и отпадни продукти от тях и се поема от вените. За съжаление не съществува „сърце” в краката, което да изпомпа кръвта обратно, така че друг е принципа на връщане на кръвта.

Когато тялото на човек е в легнало положение налягането във вените е достатъчно кръвта постоянно и безпрепятствено да се връща към сърцето.

Обаче когато човек се изправи, ситуацията коренно се променя. Налягането в глезените се увеличава благодарение на „хидростатичното или гравитационното” налягане. То подпомага движението на кръвта по артериите, но пречи на венозното връщане. Решението на проблема е т.нар. „мускулна помпа на крака”. Какво представлява тя? Когато се движим мускулите на краката се съкращават, при което притискат и изцеждат кръвта от вените, намиращи се между тях. Следва релаксация на мускулите, напълване на вените и готовност за нов цикъл. Венозните клапи насочват кръвта в правилната посока и възпрепятстват връщането ѝ назад.

Дисбаланса в този съвършен механизъм е основната причина за почти всички венозни проблеми

Когато кръвообръщението не функционира добре се появяват усложнения и болести като: разширени венитромбозателеагиектазииретикуларни венитрофични язви. Тези заболявания често са доста болезнени и затрудняват двигателната функция на засегнатия крайник.

За щастие с темповете, с които се развива съвременната медицина, има много бързи, безболезнени и ефективни методи на лечение.