Венозен протокол на д-р Кючуков ®


Съвременното лечение на венозните заболявания се основава на дългогодишни клинични проучвания върху промените във венозната система на крайниците, настъпващи с развитието на проблема. На базата на международни проучвания и на нашия опит в тази област ние създадохме Венозен Протокол на Д-р Кючуков. Той  позволява  да се приложат на практика всички новости в областта и максимално да се повиши ефективността на нашата работа. Протокола се състои от четири последователни стадия, като всеки от тях преследва определени цели и води до конкретни резултати:

1 етап: Диагностика.

Извършване на клиничен преглед, доплерово изследване или СТ ангиография (венозна фаза).

Цел: Установяване на отклоненията във венозната система на крайника (ефективност на клапния апарат, наличие и параметри на рефлукса, посока на кръвотока, повишено венозно налягане, промени във венозната стена, наличие на тромби и т.н.)


2 етап: Основна миниинвазивна процедура (един или комбинация от методи).

Цел:  Възстановяване на нормалния кръвоток във венозната система (премахване на  основния рефлукс). Методи, които се използват:

Лазерна аблация (EVLA)

Механо-химична аблация (MOCA)

Склеротерапия под УЗ контрол (USGFS)

Микрофлебектомия (MP)

Затваряне на перфорантни вени с лазер(LOP)


3 етап: Допълнителна миниинвазивна процедура.

Цел: Допълнително обработване на останали болни (разширени) вени с цел премахване вероятността от рецидив  и постигане на максимален естетичен ефект. Методи, които се използват:

Склеротерапия под УЗ контрол (USGFS)

Микросклеротерапия (MS)

 

4 етап: Контролни прегледи

Провеждане на периодични (на 3,6 или 12 мес.) контролни прегледи, включващи и доплерово изследване.

Цел: Профилактика - ранно и навременно диагностициране на нови увреждания на венозната система, защото при около 90% от пациентите има генетична предиспозиция (наследствена обремененост).

Венозния Протокол на Д-р Кючуков не е затворена система. Идеята му е всички новости, открития и методи в областта на венозната патология да намират място в отделните етапи. Актуализацията и усъвършенстването на Протокола е основна цел на нашия екип.