Миниинвазивните методи (в частност лазерната аблация) се наложиха като златен стандарт за лечение на разширени вени. Механо-химичната аблация (MOCA) е подобен метод, при който не е необходимо поставянето на упойка.

МОCА се извършва с ClariVein катетър. Този високотехнологичен апарат се използва за лечение на разширени вени без използване на топлина (както при лазерната аблация например), следователно без необходимостта от поставянето на упойка (множество убождания по входа на третираната вена).

Както при всички миниинвазивни методи, МОСА е процедура, след която пациентът веднага се прибира вкъщи. Използвайки специализиран доплеров контрол, тънкият катетър се въвежда във вената през убождане (пункция), което изисква поставяне на упойка с единично убождане.

Техниката използва комбинацията от механично увреждане на вътрешния слой на третираната вена (въртящия се метален връх на катетъра) и химична аблация (инжектиране на течен склерозант през върха на катетъра). Това води до необратимо и трайно увреждане на венозната стена. Докато при лазерната и радио-фреквентната аблация вената се обработва с висока температура, при МОCA същия ефект се постига без използване на топлина.

Някои хирурзи използват склеротерапия с пяна за третиране на стволови (големи, разположени в дълбочина) вени. Клиничните проучвания показват, че ако за малки повърхностни вени склеротерапията с пяна има отличен ефект, то за по-дълбоки и по-големи („хранещи“) вени тя не е ефективна. Причината за това е недостатъчното проникване на склерозиращото вещество в по-дебелата венозна стена (на стволовите вени). Съвременните клинични проучвания доказват, че методът MOCA решава този проблем, използвайки механичното увреждане на вътрешния слой на венозната стена. Това позволява проникване на склерозиращото вещество в цялата съдова стена.

Както всички медицински методи - и MOCA има предимства и недостатъци, с които трябва да се съобразяваме. Например, за да се приложи MOCA, вената трябва да е с прав ход и с определен  диаметър.  Затова лекарят, след обсъждане с пациента, трябва да вземе решение кой, или кои методи ще използва при лечение на конкретния случай.

Цената на MOCA (ClariVein) е приблизително колкото Лазерната аблация (EVLA).

Нашият екип се запозна с метода през 2014 г. на семинар, организиран от European Venous Fofum (EVF)  в Лимасол, Кипър. Там апаратът беше представен и успяхме да работим с него за първи път под ръководството на Dr. Steve Elias (USA). Той стои в основата на разработването на специалния катетър и налагането на метода в световен мащаб. Последваха трудни и продължителни преговори с фирми, вносители на медицинска апаратура, които накрая завършиха с успех. Така че вече можем да предложим на нашите пациенти този нов, модерен метод.