• Медикаменти – на пазара съществува огромно разнообразие от лекарства с ефект върху венозната система. Точно затова ролята на съдовия специалист е изключително важна да определи точния медикамент за точния проблем.
  • Хранителни добавки – това са натурални, природни продукти които подпомагат естествената работа на вените и не позволяват тяхното увреждане или стационират проциса на начални изменения във тях.
  • Локални препарати – това са различните видове крем,гел,спрей или паста за приложение на мястото на проблема. Безразборното използване на различни препарати води до усложния на заболяването и компроменриране на лечението. Само добрият специалист може да подбере най-подходящия препарат за конкретния случай.
  • Еласокомпресия и превръзки – това е една голяма група средства които подпомагат работата на венозната система чрез външна компресия. Огромното разнообразие от ластични чорапи, еластични бинтове и еднократни превръзки дава възможност на специалиста да подбере най-подходящите артикули и комбинации от тях за конкретния случай.