Защо консултация?

Нашите дългогодишни наблюдения показват, че няколко типа пациенти търсят консултация с д-р Кючуков. 

  • Първите (най-многобройни) знаят за съществуването на проблем със съдовата система. Те търсят още едно мнение, различен подход и съвременно ефективно лечение.
  • Вторите имат оплаквания, без ясно поставена диагноза досега. Те очакват диагностициране на проблема и предложение за решаването му. 
  • И третия тип пациенти (увеличаващи се напоследък) са тези които нямат оплаквания, но искат да получат оценка на състоянието на съдовата си система с цел профилактика. Те очакват да чуят мнението и съветите на специалист, за да останат здрави.

Практиката показва, че след проведено лечение в клиниката, пациентите на д-р Кючуков постепенно и трайно преминават в групата на тези, при които се провежда само профилактика. Това се дължи на утвърдения "Протокол на работа в клиниката", който се прилага и спазва строго при всички пациенти с венозни заболявания.


Как се записва час?

Запишете час за консултация при д-р Кючуков по един от следните начини: 


Колко време продължава консултацията?

Продължителността на консултацията е достатъчна за верифициране на проблема и предложение за решаването му и продължава около 30-40 минути.


Как протича консултацията с д-р Кючуков?

#1. Разговор
В първоначалният разговор се уточняват оплакванията с техните характеристики (сила, давност, продължителност, зависимост, симетричност и т.н.). Ние не възприемаме пациента като една болна вена, артерия, нерв, мускул и т.н. И тъй като човешкият организъм е една изключително сложна и съвършена система, е необходимо да се изясни общото състояние на пациента (придружаващи заболявания и тяхното лечение - актуална медикаментозна и алтернативна терапия, резултати от инвазивни и неинвазивни изследвания, минали заболявания, претърпени оперативни интервенции, наследствена предразположеност, начин на хранене, активност и т. н.).

#2. Преглед
Следва преглед в право и/или легнало положение с частично разсъбличане (само частта  от тялото, която ще бъде преглеждана). Чрез оглед и палпация се установяват отклонения от нормата в съответната анатомична област. 
Доплеровото изследване се провежда след прегледа и представлява безболезнено, ултразвуково изследване на съдовете на човешкото тяло. В  зависимост от частта на съдовата система, която се изследва пациента е в право или легнало положение. Методът е високоинформативен и показва структурата на съдовата стена, скоростта и посоката на кръвния ток, а също налични стеснения и/или запушвания на съдовете (тромбоза или емболия).

#3. Доплерово изследване
За всеки пациент, на базата на доплеровото изследване, се изработва венозна карта (veins map), очертаваща нормалните и патологични участъци от венозната система на крайниците. Тази карта е особенно важна при провеждане на лечението и проследяване на състоянието на пациента. Тя периодично се обновява като върху нея се отбелязват проведените манипулации и резултатите от тях. Венозната карта е част от протокола за лечение на венозни заболявания в клиниката (Венозен протокол на д-р Кючуков).

#4. Резултати
След завършване на прегледа и Доплеровото изследване, на базата на венозната карта, д-р Кючуков подробно разяснява на пациента състоянието на венозната му система (какви са отклоненията от нормата, защо са настъпили, какво трябва да се направи и какви резултати се очакват). Обсъждат се с пациента методите на лечение, които са най-подходящи в конкретния случай, технически подробности и особености на конкретния метод, както и сроковете, в които трябва да се проведе лечението и интервалите за контролни прегледи след това.
 

Какво очакваме от Вас? 

И може би най-важното условие, което стои в основата на нашата работа и резултати, е доверието между лекар (медицински екип) и пациент. Това може да се прецени и от двете страни още на първата среща, и ако то не съществува, няма смисъл да се започва каквото и да е лечение. Защото лечението на даден проблем е изкуство и двустранен процес, в който всеки носи своята отговорност.

Затова категорично можем да заявим, че нашите пациенти са най-добрите пациенти!